Το επάγγελμα

Το επάγγελμα
Το επάγγελμα είναι η εργασία που γίνεται με σκοπό την ικανοποιήση των βιοποριστικών αναγκών, την εκπλήρωση προσωπικών επιθυμιών, την κοινωνική καταξίωση και την συμμετοχή στην πρόοδο της κοινωνίας.
 
Ο αληθινός επαγγελματίας έχει επίγνωση των ικανοτήτων του και κάνει την εργασία του με επιδεξιότητα και αφοσίωση χωρίς να επιδιώκει το κέρδος, την αγαπά και θέλει να αποδίδει όσο καλύτερα μπορεί θεωρώντας τον εαυτό του αναντικατάστατο.
 
Ανάλογα με το επάγγελμα που υπηρετεί επηρεάζεται τόσο η εξωτερική του στάση, ο τρόπος κίνησης του, ο τρόπος ομιλίας του, οι χειρονομίες του όσο και η εσωτερική του στάση, ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς.
 
Διάφοροι λόγοι υποχρεώνουν τον άνθρωπο να μην επιλέγει το επάγγελμα που επιθυμεί ή είναι ανάλογο με τις ικανότητες και τις κλίσεις του.
Αυτό επηρεάζει την ψυχολογική του διάθεση και την σωματική του απόδοση αφού δεν είναι ικανοποιημένος.
Επιπλέον, λόγω του οικονομικού και κοινωνικού εκφυλισμού, ο άνθρωπος έχει καταντήσει ένα έμψυχο όργανο που εξυπηρετεί το συμφέρον του εργοδότη με αποτέλεσμα να μην θέλει να αποδόσει στην εργασία, να κοιτάζει πώς να εργάζεται λιγότερο και να αμοίβεται περισσότερο έχοντας εχθρική στάση προς τον εργοδότη και την κοινωνία.