Το σώμα μου

20/07/2013 11:04
Κάθε άνθρωπος έχει μοναδική και αποκλειστική σχέση με το σώμα του που επηρεάζεται απο εκφραστικά λάθη.
Τα λάθη αυτά οδηγούν σε σύγχιση λόγο της επανάληψης στον τρόπο έκφρασης και σκέψης με αποτέλεσμα να εκφραζόμαστε για τα μέλοι του σώματος μας ως αντικοίμενα εξωτερικά και οχι σε σχέση με τον ευατό μας.
 
Σώμα και ψυχή λειτουργούν αδιάσπαστα και τυχόν ζημιές η ασθενίες στον οργανισμό η σε μέλοι του σώματος καθώς και ψυχικά προβλήματα αλληλεπιδρούν ανάλογα με το μέγεθος τους.
Ακόμα και η στάση του σώματος, οι κινήσεις και εκφράσεις είναι προέκταση του εσωτερικού κόσμου.
Η αδυναμία του ανθρωπού να δαμάσει τα πάθη του σώματος και η μη ανάληψη των ευθυνών οδηγούν στη φόρτωση της ψυχής με ενοχές και άγχος. 
Έτσι η στάση του είναι ανάλογη της ψυχικής του διάθεσης.
 
Η προσωπική ταυτότητα του ατόμου δημιουργείται προ-γεννήσεως του από κληρονομικούς παράγοντες και συμπληρώνετε απο εμπειρίες και βιώματα καθώς και το κοινονικό περιβάλλον.
Η ταυτότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα του χώρου, του χρόνου και άλλων παραγόντων.
 
Το σώμα είναι απόλυτα ενωμένο με την ψυχή και κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό τρόπο  αντιμετώπισης των συγκινήσεων των αισθημάτων και των διαφόρων ερεθισμάτων.
Οι άλλοι ανθρώποι μπορούν να καταλάβουν τους άλλους αλλά οχι να νιώσουν και να βιώσουν τα αισθήματα με τον ίδιο τρόπο και μέγεθος.
 
Η σωστή χρήση της τεχνολογίας και των προιόντων, η σωστη διατροφή και η γυμναστηκή κτίζουν ενα υγιές σώμα.
Η υγεία είναι σημαντικός παράγοντας στην ζωή του ανθρώπου.
Όμως και οι ασθένειες μπορούν να αποβούν εργαλεία για την βελτίωση και την αρμονία σχέσεων σώματος και ψυχής.