Μάθηση

20/07/2013 11:02
Μάθηση είναι ένα καθολικό φαινόμενο που δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα να αξιοποιήσει τις δυνάμεις του και να βελτιώσει τις ικανότητες του για να δημιουργίσει, να βελτιώσει, να αναμορφώσει το φυσικό και ιστορικό του περιβάλλον.
Είναι έργο που ξεκινά απο την βρεφική του ηλικία και συνεχίζετε μέχρι τον θάνατο.
Πολλές γνώσεις και τρόποι συμπεριφοράς έχουν μεταδωθεί απο γενία σε γενία και επηρεάζουν άμεσα τους ανθρώπους αφού αποτελούν φυσική αγωγή και τρόπους συμπεριφοράς.
 
Η μάθηση επιτυχάνεται μέσα από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, τις ηθικές αξίες, τρόπο σκέψης και κοινωνικής συμπεριφοράς.
Τα σχολεία, η εκκλησία, η δικαιοσύνη και γενικότερα το κοινωνικό σύστημα αποτελούν πηγές γνώσεων που βελτιώνουν και αναπτύσσουν το μαθησιακό παιδίο εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και διαμορφώνοντας χαρακτήρες.
Δεισιδαιμονίες, στερεότυπα σχήματα και προλήψεις περιορίζουν την ελευθερία στην μαθησιακή ανάπτυξη.
Για να υπάρχει υγιής πνευματική ανάπτυξη κάθε άνθρωπος οφείλει να κινηθεί ελεύθερα να αντιλαμβάνετε άμεσα τα πράγματα και αφού επεξεργαστεί λογικοτάτα δεδομένα με σωστή κριτική αντίληψη και αυστηρό έλεγχο να φτάσει σε λύσεις που θα έχουν την προσωπική του υπογραφή.
 
Υπάρχουν δυο θεωριτικές και ηθικές στάσεις και τρόποι σκέψης και συμπεριφοράς:
Να αποδεκτείς τις έτοιμες αληθείς ή να κάνεις κρητικό στοχασμό και να αποφασίσεις τι είναι ωφέλιμο και σοφό για να το ακολουθήσεις.